Zakelijk

‘Slechts 1 op de 5 ondernemers kan goed rondkomen van webwinkel’

By 27 januari 2014januari 30th, 2015No Comments

Webwinkelier kijkt door roze bril naar 2020

Terwijl een meerderheid van de webwinkeliers de kans groot acht dat zij in 2020 nog bestaat, blijkt de praktijk behoorlijk weerbarstig. Zo’n 80 procent van de online ondernemers heeft namelijk nog nooit een modaal inkomen verdiend met de webwinkel. Ongeveer de helft heeft een jaaromzet van minder dan 10.000 euro. En bijna één op de drie webwinkeliers heeft nog nooit een euro winst gemaakt. Dit zijn enkele conclusies van de expertgroep Online Ondernemen van Shopping2020, die vandaag het eindrapport presenteert.

De expertgroep – onder leiding van de Hogeschool van Amsterdam en Marktplaats Zakelijk – baseren hun resultaten op een enquête onder 500 online ondernemers. Daarbij maakten ze onderscheid tussen vier type webwinkeliers. Zo gaf 34 procent van de zogeheten ‘spare time’ ondernemers – die een webwinkel naast een fulltime baan of studie runnen – aan nooit winst te hebben gemaakt met hun webshop. Van de parttime webondernemers die naast de webwinkel parttime in loondienst werken of voor een gezin zorgen, heeft 38 procent nooit een euro verdiend. Voor de fulltime ondernemers en bedrijven met twee eigenaren liggen deze percentages gunstiger: respectievelijk 15 en 20 procent heeft nog nooit winst gemaakt. Stanja Mau-Sjoe, Strategy & Marketing Manager van Marktplaats Zakelijk en gastvrouw van de expertgroep: ‘Voor veel mensen is een webwinkel een uit de hand gelopen hobby of bijverdienste naast een baan in loondienst, studie of de zorg voor een gezin. Succes wordt veelal gedreven door persoonlijke motieven, winstgevendheid is vaak niet het hoogste doel.’

De overlevingskansen voor webwinkeliers zijn verhoudingsgewijs klein. Na vier jaar bestaat nog 41 procent van de gestarte online ondernemers, voor het gehele bedrijfsleven ligt dit percentage op 59 procent. Dr. Jesse Weltevreden, lector Online Ondernemen van de Hogeschool van Amsterdam en voorzitter van de expertgroep: ‘Vooral webwinkels jonger dan drie jaar zijn niet winstgevend; het is dan ook niet verwonderlijk dat een groot aantal het binnen vier jaar voor gezien houdt.’

Rooskleurige toekomst

Bijna de helft (49 procent) van de ondervraagde online ondernemers geeft aan minder dan 10.000 euro omzet te hebben geboekt in 2012. Van de ‘spare time’ en parttime webondernemers behaalde respectievelijk 65 en 61 procent minder dan 10.000 euro omzet. De fulltime online ondernemers en bedrijven met twee eigenaren verging het beter: ongeveer een kwart van hen realiseerde een jaaromzet van meer dan 100.000 euro. Slechts 18 procent van de online ondernemers heeft sinds de oprichting van de webshop minimaal een modaal inkomen verdiend. Mau-Sjoe: ‘Het onderzoek bevestigt de aloude wijsheid ‘hard work does pay off’: hoe meer tijd, geld en denkwerk men in de webwinkel investeert, hoe succesvoller.’

Ondanks het feit dat veel webwinkeliers een lage omzet realiseren, denken ze toch positief over de toekomst. Meer dan de helft, 51 procent, acht de kans groot tot zeer groot dat hun bedrijf in 2020 nog bestaat. Bij de meerderheid van de online ondernemers liggen de belangrijkste overwegingen om te stoppen in de persoonlijke sfeer. Toch zijn het uiteindelijk bedrijfseconomische overwegingen die bepalen of online ondernemers hun bedrijf voortzetten.

Uitdagingen voor 2020

Het vergroten van de winst is de belangrijkste strategische uitdaging tussen 2014 en 2020 voor webwinkeliers. Voor marketing en sales is de vindbaarheid van de webshop op internet de grootste uitdaging, op operationeel niveau is dat het (her)ontwikkelen van de website. Hoewel online ondernemers voor een groot aantal uitdagingen staan, heeft een meerderheid weinig of geen behoefte aan ondersteuning, met name bij strategische uitdagingen. Op het gebied van marketing en verkoop is die behoefte er relatief vaker. Weltevreden: ‘Er heerst een sterke doe-het-zelf mentaliteit onder webwinkeliers.’

Het gehele rapport van de expertgroep Online Ondernemen van Shopping2020 is voor iedereen gratis te downloaden via shopping2020.nl (https://www.shopping2020.nl/eindresultaten).

EINDE PERSBERICHT

Over Shopping2020

Shopping2020 is een onderzoeksprogramma waarin de volgende brancheverenigingen samenwerken: ANVR, BOVAG, Federatie Goud en Zilver, Vereniging Gebra, Inretail, De Koninklijke Boekverkopersbond, MODINT, Nederlandse Vereniging van Banken, NRW, NUVO, NVC, NVPI, Thuiswinkel.org, UNETO-VNI, Verbond van Verzekeraars, Vereniging Golfkarton. Aan Shopping2020 werken 460 experts mee, onderverdeeld in 19 expertgroepen, waaronder de expertgroep Online Ondernemen. Doel van Shopping2020 is het creëren van een toekomstvisie over hoe de consument in 2020 shopt naar producten en diensten. Uit deze visie volgen praktische handvatten voor (online) retailers om zich voor te bereiden op de toekomst. Voorjaar 2014 wordt de eindrapportage van Shopping2020 gepubliceerd.

Voor meer informatie over Shopping2020 kunt u terecht op www.shopping2020.nl. Branches en bedrijven en gemeenten die willen deelnemen aan Shopping2020 zijn nog altijd welkom om zich bij het vervolgonderzoeksproject en de actieprogramma’s aan te sluiten.

Over de expertgroep Online Ondernemen

De expertgroep Online Ondernemen onderzocht wat de succes- en faalfactoren van webwinkeliers zijn en aan welke ondersteuning zij behoefte hebben. Naast een enquête onder 500 online ondernemers en interviews met vijfentwintig webwinkeliers analyseerde de expertgroep ook de Kamer van Koophandel-gegevens van 26.250 bedrijven met als hoofdactiviteit ‘webwinkel’.

De expertgroep Online Ondernemen bestaat uit voorzitter het lectoraat Online Ondernemen van de Hogeschool van Amsterdam en gastheer Marktplaats Zakelijk. De deelnemende experts zijn werkzaam bij: ABN AMRO, Adobe Benelux, BVA Auctions, E-bon, Fresh Tilburg, Kabeltje.com, Kamer van Koophandel, Kwaliteit Parket, PostNL, Thuiswinkel.org, What’s your Challenge en Zomerzoen.

Over het lectoraat Online Ondernemen van de Hogeschool van Amsterdam

Binnen het lectoraat Online Ondernemen wordt toegepast wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de adoptie van online business modellen, internettechnologieën en online marketing- en verkoopkanalen en de maatschappelijke consequenties daarvan. Het doel van het lectoraat is om door middel van onderzoek nieuwe kennis over online ondernemen te ontwikkelen ten behoeve van het onderwijs en de beroepspraktijk.

Over Marktplaats Zakelijk

Maandelijks zijn er ruim 6 miljoen unieke koopgerichte bezoekers op zoek naar interessante aanbiedingen en koopjes op Marktplaats. Marktplaats Zakelijk biedt innovatieve advertentieproducten die zakelijke adverteerders kunnen inzetten om hierop in te spelen en Marktplaats bezoekers naar hun winkel of website te leiden.

Shopping2020©

Horaplantsoen 20

6717 LT EDE

tel:  0318 – 64 85 75

fax: 0318 – 64 85 76

www.shopping2020.nl

Copyright © 2022 Marktplaats B.V. Alle rechten voorbehouden.