Technologie

Ruim een kwart van de consumenten beslist binnen een uur over spaarproduct

By 27 november 2012januari 30th, 2015No Comments

Onderzoek van Marktplaats Media en InSites Consulting wijst uit dat 28% van de consumenten binnen een uur een keuze maakt voor een spaarproduct. Hiermee zijn spaarders veruit de snelste beslissers op het gebied van financiële producten. Het onderzoek richt zich op het proces van oriëntatie tot aankoop, waarbij gekeken is naar verzekeringen, leningen en spaarproducten. Het blijkt dat structureel 6 tot 10% van de consumenten zich ergens in koopproces bevindt en Marktplaats-bezoekers zich actiever oriënteren dan mensen die niet regelmatig de site bezoeken.

Dat Marktplaats-bezoekers zich actief oriënteren op een financieel product vindt Joep Hutschemakers, hoofd Marktplaats Media, niet vreemd: “Bezoekers van Marktplaats staan bekend om de Nederlandse handelsgeest. Ook in dit onderzoek uit zich dat goed. Onze bezoekers staan meer open voor verschillende aanbieders én doen meer moeite om een goede deal te sluiten. Zo heeft 71% van de Marktplaats-bezoekers zich online georiënteerd bij het afsluiten van hun meest recente lening ten opzichte van 51% niet Marktplaats-bezoekers.” Ongeveer 1/5 van de bezoekers vindt Marktplaats een goede plek voor een aanbieding van een financieel dienstverlener, met name als de relevantie voor de bezoeker hoog is.

Spaarders snelste beslissers en verzekering populairste product online
Consumenten op zoek naar een nieuwe spaarrekening zijn met stip de snelste beslissers. Maar liefst 28% heeft niet langer dan een uur nodig voordat hij/zij tot aankoop van een spaarproduct over gaat en 41% beslist binnen een dag. In het oriëntatieproces rond verzekeringen zijn grote verschillen waarneembaar: 26% beslist binnen een dag en 36% doet er langer dan drie weken over. Wel zien we dat op het gebied van verzekeringen de consument het meest gewend is om internet te gebruiken bij zowel het oriëntatie- (68%) als aankoopproces (55%). Ook spaarproducten zijn met respectievelijk 59% (oriëntatie) en 55% (aankoop) populaire financiële producten online. Bij leningen daarentegen is het persoonlijk contact met een intermediair of vrienden/kennissen nog van groot belang. Veel consumenten gaan wel online actief op zoek naar informatie (64%), maar slechts een relatief kleine groep sluit daadwerkelijk een lening af online (24%).

Niet alleen einde jaar belangrijk in het koopproces financieel product
Niet alleen het einde van het jaar is een belangrijk moment voor de consument om over te stappen op een nieuwe aanbieder óf nieuw product, maar structureel bevindt 6 tot 10% van de consumenten zich ergens in het aankoopproces. In dit proces wordt een veelheid aan kanalen gebruikt om zich te oriënteren op producten en aanbieders: websites van financieel dienstverleners, zoekmachines, een persoonlijk gesprek, vergelijkingssites, etc. Het aantal aanbieders waar de consument tussen kan kiezen, blijft tot op het beslismoment relatief groot. Voor marketeers wordt het daarom steeds belangrijker om vlak voor het intentiemoment, het moment waarop oriëntatie omslaat in een actie, een relevant contactmoment in te bouwen.

——————————————————————

Noot voor de redactie:
Het kwantitatieve onderzoek ‘Hoe consumenten het internet gebruiken bij de aankoop van financiële diensten’ is uitgevoerd door InSites Consulting in opdracht van Marktplaats Media. Het onderzoek betrof spaarrekeningen, verzekeringen en leningen en is gehouden tussen 10 september en 19 oktober 2012. Deze representatieve steekproef is gehouden onder verantwoordelijken binnen een huishouden voor het aanschaffen van financiële producten. Het onderzoek maakt bovendien onderscheid tussen bezoekers en niet-bezoekers van Marktplaats.

Met ruim tien jaar ervaring in online adverteren kan Marktplaats Media zich beroepen op gedegen kennis als het gaat om het surf-, oriëntatie- en koopgedrag van Marktplaats-bezoekers. Op basis van deze brede consumentenkennis, bieden zij geavanceerde communicatie-oplossingen op het gebied van bannering, targeting en integraties zowel online als mobiel.

Voor vragen over het onderzoek kunt u contact zoeken met:
Lianne van Vliet
Fleishman-Hillard
Tel: 020 – 406 59 34
Lianne.vanvliet@fleishman.com

 

 

Copyright © 2022 Marktplaats B.V. Alle rechten voorbehouden.