Consumenten

Webwinkeliers ontevreden over eigen zoekwoordenkennis

By 11 november 2015november 12th, 2015No Comments

Webwinkeliers zijn niet tevreden over hun eigen kennis van zoekwoordenoptimalisatie. Dat blijkt uit onderzoek* van Marktplaats Zakelijk uitgevoerd onder ruim 400 webwinkeliers. Het onderzoek toont aan dat gebruik van de juiste zoekwoorden door webwinkeliers als zeer belangrijk wordt ervaren, maar dat bijna 40% zijn of haar kennis hierover niet goed vindt.

Een veel genoemde oorzaak is de onzekerheid bij het bepalen van de juiste woorden op websites en in advertentieteksten. Webwinkeliers geven aan onvoldoende te weten op welke woorden klanten zoeken. Daarnaast bestaat veel onzekerheid over het gebruik van generieke versus specifieke woorden. Een ander veelgenoemd probleem is het onvermogen zich door middel van het gebruik van bepaalde woorden of woordcombinaties te onderscheiden van de concurrentie.

Zoekwoordbepaling
Bij de vraag wat voor soort zoekwoorden worden ingezet, geeft de meerderheid (71%) van de ondervraagden aan specifieke productomschrijvingen te gebruiken. Meer dan de helft zegt vooral populaire woorden te gebruiken en ruim een kwart hanteert generieke woorden. Verder blijkt uit het onderzoek dat gekozen zoekwoorden vaak ook zijn gebaseerd op resultaten van eerder gebruikte zoekwoorden. Hierbij laten velen (39%) zich ook inspireren door successen van concurrenten. Andere factoren die invloed hebben op de woordkeuze zijn: het seizoen (33%), de feestdagen (21%) en de actualiteit (23%).

Tools
Ruim de helft van de ondervraagden zegt geen gebruik te maken van zogenaamde zoekwoordtools zoals Übersuggest, Wordtracker of MOZ; handige hulpmiddelen die je zoekwoordsuggesties doen om de vindbaarheid te vergroten. Toch geeft 70% van de respondenten aan wel behoefte te hebben aan hulp en advies in het optimaliseren van zoekwoorden. Bijna de helft van de respondenten geeft aan niet van het bestaan van hulpmiddelen af te weten. Bijna alle ondernemers die aangeven wel gebruik te maken van dergelijke tools zijn daar tevreden over.

…………………………………………………
*Het onderzoek van Marktplaats Zakelijk is uitgevoerd onder 400 webwinkels, grotendeels (86%) met 1-2 medewerkers.

Copyright © 2022 Marktplaats B.V. Alle rechten voorbehouden.